CZ EN

Učebny jazyků

PZK – Specialista na jazykové a jiné učebny v zemích EU

O nás

O nás


Vyvíjíme, vyrábíme a dodáváme specializované vybavení digitálních jazykových a jiných učeben určených pro potřeby škol, školicích středisek, poslucháren a rekreačních zařízení, umožňujících efektivní vzdělávání žáků a studentů s využitím nejmodernějších výukových metod.

Exportujeme téměř do celého světa – státy Evropské unie (Polsko, Slovensko, Maďarsko, Německo…), Rusko, Čína… Naše jazykové učebny splňují evropské standardy, nejnáročnější požadavky na technické vybavení, které spoluvytvářejí nové trendy ve výuce cizích jazyků.

Prostřednictvím dodávek modulárního systému technického vybavení a nábytku s možností průběžného i splátkového financování dokážeme vyhovět základním i nejnáročnějším požadavkům zákazníků, vždy při garanci kvality vybraných komponentů. Dodáváme učebny jak „na klíč“, s možností vytvořit různá prostorová uspořádání žákovských pracovišť včetně učitelského pracoviště, tak i s možností využití původního nábytkového vybavení u zákazníka. Při obchodních jednáních upřednostňujeme individuální přístup ke klientovi, řešení požadavků přímo na místě.

Využití jazykových laboratoří a jazykových učeben PZK Krnov je výborným výukovým prostředkem k zajištění jazykového vzdělávání. Umožňuje zefektivnění postupů k rozvoji dovednosti studentů ke čtení, psaní, poslechu a zejména k mluvenému projevu. Vyučující mohou připravovat zajímavé výukové aktivity s využitím autentických multimediálních obsahů.

Učebny PZK Krnov jsou prostředkem pro organizaci výuky, párovou i individuální konverzaci účastníků, stejně jako pro možnost zpětné vazby žáků i učitele. Ten má možnost vstupovat do rozhovorů, diskrétně pomáhat, ovlivňovat výběr účastníků vzájemné komunikace, nahrávat do systému a opět využívat jazykové výstupy, následně je zpřístupnit k rozborům chybovosti. Regulovat hlasitost zvuku ve sluchátkách a s využitím tlačítka RESET okamžitě uvést učebnu do výchozího stavu.

Zařízení umožňuje automatický odposlech, kontrolu libovolně zvoleného studenta i zkoušení, cílené procvičování a opakování s využitím digitálních materiálů na CD, volně šiřitelných nahrávek MP3, videí a výukových zdrojů z internetu, stejně jako nahrávek rodilých mluvčích. Žáci mohou mluvit souběžně s nahrávkou, pracovat individuálním tempem. Zvyšuje se jejich zapojení do výuky. Přínosné je rovněž využití simultánního záznamu komentářů, sledování odpovědí nebo překladů, práce s interaktivními učebnicemi.

Konkurenční výhody digitálních jazykových učeben PZK Krnov

Výrobní program


Stacionární digitální jazykové učebny

Mobilní digitální jazyková učebna (univerzální využití i v jiných oborech činností)

Profesionální digitální jazykové přehrávače


Typ: LPR MP3/CD/USB

Typ: LPR MP3/CD/USB REPRO

Typ: LPR MP3/CD/USB/SD

Typ: LP MP3 CDP

Typ: LP CDP

Typ: LPP MP3/USB/SD AKU

Typ: PDLP MP3/CD/SD/USB REPRO

Typ: DPR MP3/CD/SD/USB RECORDER

Typ: DPR MP3/CASSETTE/SD/USB RECORDER

Typ: DP 512 RECORDER

Typ: DP 240 RECORDER

Typ: DP 60 RECORDER

Typ: DP 240W

Výše uvedené typy jazykových přehrávačů se vyznačují mj. těmito vlastnostmi závisejících od typu zařízení.

Sluchátka s mikrofonem

Sluchátka s velkými a měkce přiléhajícími náušníky jsou estetická a přitom robustní, poskytující v náročném nepřetržitém provozu komfortní služby. Jsou odolná proti mechanickému poškození pro případ pádu, kroucení, rozsednutí, dynamický držák mikrofonu má tvarovou paměť. Při výrobě sluchátek je kladen důraz na spolehlivost a odolnost proti poškození. Jejich připojení do sestavy je řešeno robustním kabelem jištěným proti vytržení .

Software